บริการของพัทยาซันนี่ : บริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ ด้วยพนักงานที่เชี่ยวชาญและมีคุณภาพ
 
 
 
       บ้าน อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม ภัตตาคาร โกดังต่างๆ สิ่งก่อสร้างเหล่านี้มักจะถูกรบกวนโดยแมลงต่างๆ แมลงบางชนิดทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินอย่างรุนแรงชนิดที่ใครๆ คาดไม่ถึง เช่น ปลวด มด มอด ด้วง เป็นต้น บางชนิดก็เป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่คน และสัตว์เลี้ยงต่างๆ เช่น แมลงสาบ หนู เห็บ หมัด ฯลฯ
       "ซันนี่ กำจัดแมลง" เข้าใจถึงประวัติของแมลง แมลงเข้ามาในสถานที่ได้อย่างไร อาศัยหรือหลบซ่อนอยู่ที่ใด และมีอันตรายมากน้อยแค่ใหน ประสบการณ์มานานนับปีของพนักงานของเรา จะช่วยแก้ปัญหาแมลงเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องและตรงจุดที่สุด
       บริการของเราจะให้การป้องกันตลอดปี และตรวจเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ได้ผลแน่นอนที่สุด และสามารถรับรองคุณภาพใรการบริการของเราอย่างมั่นใจที่สุด
       ถ้าหากท่านสงสัยว่าที่ใดมีปัญหาเรื่องแมลง รีบแจ้งให้บริษัททราบ บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจเช็ค และจัดการแก้ไขให้ทันที
 
 
การบริการกำจัด ปลวก
ก.
เมื่อตกลงทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการจัดการใส่ยาผงปลวกตามจุดทีเกิดปัญหาและจุดทั่วไปที่พบปลวดขึ้น
ข.
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายและกลับมาสำรวจดูแลความเรียบร้อยให้อีก พร้อมทั้งจะทำการอัดฉีดยาเคมีพิเศษตามบริเวณที่มีปัญหา และตามจุดต่างๆ ที่เห็นสมควร การฉีดน้ำยาเคมีนี้เป็นการทำลายเชื้อปลวกใต้ดินซึ่งอาจหลงเหลืออยู่ และเพื่อผลในการป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นภายหลัง
ค.
บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจให้เป็นประจำทุกๆ เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1ปี
ง.
นอกเหนือไปจากการตรวจให้เป็นประจำทุกเดือนแล้ว หากท่านยังสงสัยว่าอาจจะมีปลวกเกิดขึ้นใหม่ ขอให้ท่านแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจและจัดการแก้ไขทันทีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใด
 
การบริการกำจัด มด แมลงสาบ
ก.
การทำบริการครั้งแรก เจ้าหน้าที่จะทำการฉีดยาตามบริเวณแหล่งอาศัย ทั้งภายในและภายนอกอาคารด้วยยาที่มีประสิทธิภาพ คงฤทธิ์์ยาวนาน ปลอดภัย และอบด้วยละอองยา(รมควัน) ภายในอาคาร การอบนี้จำเป็นจะต้องปิดสถานที่ประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อผลให้ควันยาได้ออกฤทธิ์กระจายทั่วทุกบริเวณ
ข.
การบริการครั้งต่อไปทุกๆ เดือน เจ้าหน้าที่จะทำการฉีดยาตามบริเวณต่างๆ ด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์ตกค้าง
ค.
ภายหลังจากเจ้าหน้าที่มาทำการบริการให้เป็นประจำทุกๆ เดือนแล้ว หากท่านยังพบปัญหาหรือได้รับการรบกวนจากมดหรือแมลงสาบอีก โปรดแจ้งให้ทางบริษัททราบ ทางบริษัทฯจะรีบทำการแก้ไขทันทีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
 
การบริการกำจัด หน
ก.
พนักงานจะวางยาเบื่อตามจุดต่างๆ และจะมาตรวพร้อมทั้งเปลี่ยนอาหารให้เป็นประจำทุกๆ เดือน
ข.
เพื่อประสิทธิภาพในการกำจัดหนูให้ได้ผลดียิ่งขึ้น บริษัทฯ อาจจะเปลี่ยนวิธีการกำจัดให้ใหม่ตามที่เห็นสมควร
   
 
การบริการ ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อปลวกในดิน (Soil Treatment)
ก.
บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่มาทำการอัดฉีดน้ำยาลงไปในดิน ในบริเวณพื้นฐานของอาคารที่จะสร้างตัวตึกก่อนที่วิศวกรหรือช่างจะทำการเทคอนกรีตในบริเวณนั้นล่วงหน้าประมาณ 3-7 วัน
ข.

บริษัทฯ จะรับประกันเรื่องปลวก เป็นเวลา 3 ปี

ค.
บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจเช็คให้อีกปีละ 2 ครั้ง โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น
 

 

 

 © Copyright 2007. All Right Reserved. www.pattayasunny.com